f h in voor ;ocht be- klaren stigde on- ïgt hier- ren cLd. Korte er omtrent 26 Aug. Lge ver gezeld van iezen. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ~>e tarieven v:orden goedgekeurd. Adressanten zal worden bericht, dat in het komende voorjaar een aanvang zal worden gemaakt met de ge vraagde verbetering. «elet op het advies van douw- en oningtoezicht dd. 13 Januari 1938 nos.156, en 2 wordt besloten de aan vragen nos. 1/1437 en l/l439 in willigen. if m V d. V- as, V H XI. L2

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 52