sy. ng in tei cature n de est" te van het nlucht- and van ember n 12 uur enen die geldig iag op temde oodanig sdan niet n, hetgee 1 vierken, aan. Voor het Be- Lnden, dat re orden ge ooden Ter 'recht" rerzoek an de 1. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Het College kan zich hiermede vereenigen en besluit den raad de n.v. aanbeveling aan te bieden. 1Mr.d.A.jvisser 2. B.C.Hwaan. Ben desbetreffend verbod zal worden uitgevaardigd. Tegen het plaatsen der bordjes bestaat geen bezwaar. belet op het advies van Bouw- en ifoningtoezicht dd. 24 .Aug.1933 no.7 wordt besloten de aanvrage no. 1/144^ in te willigen. Sr.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 532