NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VANiO„AU&Ubtug193 1- Byaijn an HèfI <{jasillai?e.thoud ars Afwezig t/mLU.'.. Afd. IXAfd. II Afd. III Afd. IV: TypxV.uw Tegenwoordig de Heeren ,r.W..vA.x.sl..*..Y'.A.§.§..§..ï.»Buig?.]! Secretaris J f Accoord De Burgemeester, Wethouders, Bevat volgnummers 1QQ1 Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 540