11 v Jj. V ffyf. Ja BESLISSING Afdeeling i A i Aanmerkinqen en No. i be gevraa de vergunning wordt verleend. liet aangeboden kohier wordt vastgesteld tot een be- I drag van j 746,70. hen termijn van invordering -wordt vastgesteld op J1 ^ecember 19^S. ne gevraagde onth.- ver leend .'ing voorat tot wöderopzeggens toej [P V i'lz-ü Vanwege de uiterst geringe oppervlakte van ne strook' ,)Jj' wordt van een eigendomsoverdracht afgezien, uoodge- vonden wordt evenwel, dat de hekafscheiding op de 4 nieuwe weggrens y.al worden aan gebracht. het betreffende verlof h. wordt ingetrokken. Het ^evraague verlof 13. wordt verleend ke nnie nomen V' ioU'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 544