M/jW. I ItJr v iïW 3 zon- imepaal r en nogen 1 advi- ;e wil- Poli- ïwilli- >,6G t< ruil- .sop- :e er de ler brij- niet brengt ij ven ge- va st- het iud en rn ^on- kar ken stich- :antie- eert ricli- ntrent aan een el gk e e ont- itings- zar tweg Gro- br en vex* voer BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Adressant» i.al worden medegeu eeiauat op hu ar verzcek j/ 0 afwijzend is beschikt, net uesbetrefiend bord moet binnen 6 dagen worden verwijderd. 1t si-- liet College Kan geen vrijheid vinden op het verzoek oA. om schadevergoeding in te gaan, aangezien ue schuld j in deze aangelegenheid moet worden gezocht bij uen bejs IXL' treffenden auto-eigenaar. kennisgenomen. 7^'f/Z^Ó' In afwiuning van het aavies van uen Inspecteur van Poli tie wordt de gevraague toestemming verleend. S# het verslag zal den Baad ter kennisneming worden aan-j- geboden. i -Y Van het rapport wordt Kennisgenomen, besloten wordt jjiet besluit van 27 Juli te handhaven. cJj' V UHi K.e nnisgenomen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 546