r- y>- BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen en Besloten wordt tot intrekking van het terzake geno men besluit dd. ^0 Augustus 19^8, en aan den Jirec- teur van Gemeentewerken op te dragen een en ander aan een nadere controle te onder werpen. Het wachtgeld over de maand Augustus ten beurage van ƒ.128,84 wordt beschikbaar gesteld. Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht, no- 60, wordt besloten de aanvrage no.l/l47p in te willi gen l/i,/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 552