h NOTULEN BURGEMEESTEE EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VANa.(UU&aBLUfiLK193 V $*±•4/1 afttttoMtiau Bevat volgnummersLv..>.2t/m Uitgevoerd Afd. 1 .AAfd. II Afd. III .1 Afd. IV Tegenwoordig de Heeren ..AifX w.k Secretaris ..«..•...w..*.A.»Jh\tA"v.J.iEl.P..Ws.ï.4>.f. Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, x'ypi.' v d ti

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 554