./vj> V f taaien 9 Ie i na -j-ö'tng V Q ~L i op d -311 tenbuiig 40-jari 3 Ko- BESLISSING L±.dus „ordt besloten. Afdeel en No. Aanmerkingen u en jon ad fan het irn ver- ïdweer- Besloten worut tot uitDetalinto niervan. den ora ad edrag van aeman uer- uen ora ad o tex- e ver- ng xxO- hesloten worurt een en anaex uit te betalen. nesloten wordt - n en anuer uit te betalen. un uen era ad 't10 3ii min 3 ver foor ;o ting Besloten worut een en anaei uit te-betalen. f/Sf Besloten wordt net ontwerp den raad ter vaststelling y fcdt' aan te oiecien» yj. x/^/ Besloten wordt een voorscnot au 4 .>500,te verleene n haar

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 556