Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 1059 1 G4Ü 1 041 1042 1 G4p 1 o44 Directeur Hibeids beurs en deneante ontvanger, boest. .van iijthoven, K.kerkstraat 17, b o e s t kond van Luisei- genaren voor Utrecht en Orastre ken te Utrecht. Directeur van me entewei ken voorzit ter iioksbergen JJirkstraat 85, boest vinden, nat aan ue Duitschland door be- verzoemen goed {familie van in (middeling der arbeidsbeurs tewerkge stelde arbeiders bi^ voorschot uitbe- jtalingen worden gedaan op vertoon van jhet re^u der storting. vraagt namens oen eigenaar van per- jceei sectie ii.no. gp10 (gelegen aan ju en Iiellingweg hoek Deetzlaan) zijnde id.van ness, ontheffing van art.15 der Bouwverordening, - ten behoeve van den jbouw van een dubbel woonhuis, aldaar. (Voorts wordt verlegging van uen gepro- jjecteerden weggrens verzocht. 'De Directeur van demeentewerken brengt afwijzend advies uit. deelt namens ue eigararsssaivan de per- ceelen nurg.Grothestraat 4p en o4 me- ue dat ZÓ Q! nauer aoor stelde eischen, inzane grondafstand aan ue nurgGrothestraatniet Kunnen cepteeren. Verzocht wordt terzane ander voorstel te doen. ac- een bericht naar aanleiding van- het schrij ven van D.kazius inzake aanbieding van grond gelegen tussonen koningin- nelaan en iiartweg. Geen vrijheid l.an worden gevonden te aaviseeren tot aan- koop over te gaan. geeft in overweging uen naau voor te stellen ue vergoeding, als bedoeld in art.10p der L.u..«et 1920 over het jaar 1935 vast te stellen op ƒ.10,99 per leerling voor gvlTb# en ƒ.11,90 voor u.l.o. Voor de scholen staanae onder het bestuur der stichting lingen- daalschool zal het bedrag' nog worden berekend vraagt van zijn vergunning tot net uitbreiden rnaalder.j en graanzuiverings- inrichting door het vervangen van twee electromotoren van resp. 5 en 40 P.h.door electromotoren van resp. 10 55 jc\.op/ 1x1 iiet hirkstraat en n aan ue niricstraat Oj kend sectie C.no.1>70. perceel gele- Kadastiaal 4 6 T 1 I en »I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 557