■f v 1/ Jl BESLISSING Atdeelina No. en Aanmerkingen despoten wordt itó» voor de gemeente fe- xiiervoor voldoende uovenstaanue goeu en risico hieruit zenerheid wordt te vinnen mits voortvloeit en gesteld. net verzoek wordt afwijzend 'uesohikt 1a Be sloten wordt terzane ge en anuer voorstel te uoen i aJi' en uit uen eigenaressen mede te ueelen. Besloten vormt van ue aanoieding geen gabzuik te ma- ^JU. aldus wordt oesloten. me gevraague vergunning wordt verleend

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 558