.V- H' V aM- v |A A V rk< BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen 117 -j Jeen ing n othe- ng te er op en be- fsurg. or van van tver- ibren- paroeel. en 3n .auen- i dro- al r/j li i vol- SllS- ing ings- onin- luit ,o van ai- ui t- J9 e dat er- .„de/aaii! ld jepa- jn de j& ou r raon- ;t eur aan- snaar uiaciiQ Het schrijven van Gedapute arae staten aet belagen wordt voor kennisgeving aangenomen. Gesloten wordt aanvaaruen. ooze strook gronus in scnenking te IA V Vergunnint niervoor worut verleend. op iiet verzoen worut arv/ijzend beschikt) aaxi^ezien xiet maximum aantal vergunningen is bereikt. net ooilege Heelt niervan kennisgenomen. u. Aangezien ae 10?6 korting den aannemer in ieder geval y f/t/r toekomt en mede in verband met het advies gegeven j y door uen controle er enu ambtenaar van net idepaz tementje van Ginnenlandscne ^aken wordt in aansluiting aan net besluit van net oollege ad. 2o AUg.j.r. alsno^ besloten aan ae stichting ons Gelang uit te betalen v Li1 40 of j 7db nO 0 Q A. jL X

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 560