Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 1051 1052 Korte inhoud Commissaris uer ..oningin in Utrecht. irecteur van me nt ewerken vestigt de aandacht op eenige ver keerde toepassingen van bepalingen voorkomende in ue "Verordening Ge meentepolitie". j biedt ter behandeling aan een ver soek om bouwvergunning, vergezeld van ue nooüi^ zen. >naninge"n en advis- inni Gelet 11 o w vv i 11 i .i' e t. p>

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 561