BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen kennisgenomen. Gelet op net auvies van ~>ou.wen iionin^toe^icnt uc 116 wordt besloten om üe aanvrage no2/4Ü1 in te willigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 562