'Ma 4 schry van Bos- sctie t den 3 M2 3r M2. in rende 1 aan .ngs- ïingen isteld .nde- inder ■oor ik af- et op y en om rmen te t te £as- toe L >P ie i de ;e- ran af- iot den bben ssen bij aken n. be- or BESLISSING Besloten wordt te berichten, dat het College bereid is den raad voor te stellen den prijs op ƒ.2,50 pet M2 te bepalen, de Grondcommissie gehoord. Afdeeling en No. Aanmerkingen Aldus wordt besloten. V Besloten wordt toe te staan, dat Heintje en Geesje Ramselaar de openbare lagere school aan de Zonnebloem straat te Amersfoort blijven bezoeken. L Besloten wordt klein model waarschuwingsborden aan te brengen op afstanden van 100 M. V 00 Besloten wordt aan C.Kastelijn ontheffing te verleenen van het verbod tot het bouwen aan niet verharde wegen onder de voorwaarden datdoor hem in overeenstemming met het besluit van den raad van 9 .December 192b, 4e afd.no.170A: 1e. een bedrag in het wegenfonds wordt gestort groot 28 x ƒ.20,55 ƒ.575,40; 2e. gratis aan de gemeente wordt afgestaan een hoek je grond van het perceel, sectie E.no.1612 benoo- digd om de Verlengde Schoolweg ter plaatse een beter verloop te kunnen geven overeenkomstig het uitbreidingsplan Besloten wordt de tusschenkomst van de Gedeputeerde Staten in te roepen om alsnog aan den Minister te verzoeken de salarisverhoogingen te doen ingaan per 1 Januari 192$.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 566