ï- cz4t '■tf% met de l, waarop iracht geves- Sparren :eel S) no is, zoo- de schen- voor de ielen B de schen ,V. de ge -> no.2lö; 'uiling i i te ver- sr geld- aet de 1 uooilani sen koers :i betref- ier ge- omen en iat Vos iatrisch oorden on ng o uitren verzoekt g om zich ing te n éred.Sta- zen om vei en van an 16 Fe- betreffen wetwonin- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen •^esloten wordt de ontworpen voorloopige overeenkomst t« aan dfi afvY. i)e Heidebloesem" toe te zenden met verzoek te oerj-chten of met den inhoud acccori wordt gegaan. 1 HsHj Bedoeldt machtiging wordt verleend, Besloten wordt Br.Rupert te zake in verbinding te Biïlevis Smit, den met ^rh.u.de 'os, zijnde aachtigen tellen met den zich te dezer zenuwarts -Br, en voorts zoo noodig in overle;, te trey^^,^. Le huisarts van H.a.Vos. le^°,^U uea.otaten mede te deelen, dat het Col-J sc^"o-oeii,iv°FW,fnv zspreking met het bestuur van haat- lelth£?«iVHulpbetoon van oordeel is, dat het gezin *Cr» 1 reinig onderstand geniet. f ^^ï3enrtn^rdt-het 3teunoedra- te verhoogen met iermaanden.0 *enniné> /an een kolenbon gedurende de wint Besloten -ord,t ze ^ereeni0ia&cn met nennis te stellen. -a kennisneming Jet door den minister pturen to 1 een bespreking frrs ürdeu uitgenoodigd. betreffende besturen der woningbouw- een en ander, voorzooveel noodig, in door de besturen va uilen bedoelde be- opgemerkte met Burgemeester en ethou- y

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 56