G Hf J. VM. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ont- 3rwe- sgevens wil- ïlusie ge- iming Besloten wordt deze wijzigingen in het ontwerp-ambte- AfCr narenreglement in handen van de Commissie voor Geor- ganiseerd Overleg te stellen. der it jaar Het College heeft van het rapport kennis genomen. Het zal bij de rekening aan den raad worden aangeboden. ng van Jo- r de iom- e alde 1,09, opvoe- Besloten wordt mede te deelen, dat de woningbouwver- ~Sr eeniging kan overgaan tot de samenstelling van het bestek en tot het houden van eene openbare aanbeste-^v^f. G ding. Het College zal gaarne in kennis worden gesteld van het resultaat hiervan, teneinde alsdan een defi- nitieve beslissing te geven. Besloten wordt in dit uitzonderlijk geval restitutie van de betaalde vermakelijkheidsbelasting ad ƒ.91,09 4*- te verleenen. ope- erl 5113, len- Besloten wordt de huur van het aan de Verlengde Tal- c malaan gelegen perceel H.no.5113 2 jaren te ver- lengen. het b ject not 3 ten gaven log nt 3 en ier- ren Het College heeft hiervan kennis genomen. Besloten wordt adressant te berichten, dat hem tot 1 Januari 1939 de gevraagde vergunning wordt verleend en dat deze aangelegenheid voorts na 1 Januari 1939 opnieuw in het College zal worden behandeld. ai-- :10.'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 570