-f I» V 1- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt de gevraagde vergunning te verleenen onder de voorwaarden, vermeld in het advies van den Commandant der Brandweer, dd. 22 Augustus 19^8, no. l/B 275, met mededeeling dat deze vergunning te al len tijde kan worden ingetrokken. h' s'lo Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht nos 102111 en 115, wordt besloten de aanvragen nos. 1/1507, 1/1514 en 2/480 in te willigen. Besloten wordt een afschrift van het rapport van de Directeur van Gemeentewerken als antwoord op het sc. ven dd. 7 Januari 19^8 aan den Minister van Birmen- landsche Zaken te zenden, onder mededeeling, dat he College zich volkomen aan dat rapport refereert, en mitsdien verzoekt de normen te willen vaststellen overeenkomstig de bedragen welke door den Directeur van Gemeentewerken in zijn rapport zijn geadviseerd. i' n

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 572