NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST 193Ö VAN20. Sept ember 11 JGasil leWe tiioM.e r Afwezig ..D.«.A.«.Cl.e. iiïuijn,Wetaoudex Typvd W Tegenwoordig de Heeren M? W A d V i S 3 <31".3m.g.0.UlS.S.S.1t..e.X Secretaris J G A Bati Accoord De Burgemeester, De Wethouder#, De Secretaris, Bevat volgnummers !Q7'^ '1 101 t/m Uitgevoerd Afd. II Afd. IV: Afd. III

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 574