i óe Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud R.k. mouwverSt, Joseph* Soest Ingenieursbureau iet tversticht" J.v.d.Hoed e.a. Bev.v/d Ringweg Bir.üem.werken Toning stichting "Cns Belang" te -«mier sf oort Verif icatiebureau den Kaag -.A.van leperen doet naar aanleiding van de Bespreking met Burgemeester en wethouders dd.4 Januari 1938 eehige mededeelingen Be treffende de exploitatie. Brengt rapport uit omtrent de door 3. en igebakte opmerkingen inzake het ontwerp van den legger der wegen. verzoeken den Raad verlichting van den Ringweg. 3e -Sir.v.dem.werken Brengt I hieromtrent rapport uit Bij schrijven dd.17 Jan.1938 no.1296. I rapporteert dat H.A.Vos op 15 Januari I93ö een kwartier te laat op de werf 1 aankwam en v.kanen inmiddels met de vuilnisauto naar SoesterBerg was ver trokken. Laatstgenoemde was met Behulp van L.Berg om 10,40 uur met het ophale gereed en op dit tijdstip terug- op de werf, terwijl indien H.Vos den wagen Bestuurt deze om 11.30 uur op de Bel aankomt. zendt een afschrift van een schrijven van 16 Bewoners van aan de Stichting Behoorende perceelen gelegen aan de Amersfoortschestraat Betreffende de Bi, de voorgenomen verbetering van het wo ningcomplex Bestaande plannen tot wij ziging van de erfafscheidingen. Brengt rapport uit van de gehouden kas- opneming en controle der administratie der Centrale Slachtplaats h.V. te Soesi op: 24 September 1937 en 22 Oct.1937. Brengt jaarverslag over 1937 uit. O.m. j wordt de aandacht gevestigd: le. op het gemis as.n natuurkundige lee] I middelen. j 2e. op den slechten toestand der Bankei j in verschillende lokalen, j 3e« op den toestand van het schoolgeBoi het schilderwerk zou te wenschen over laten) 4e. óp den havsloozen toestand van het gymnastieklokaal. 5e. op de onvoldoende verlichting der lokalen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 57