-yJA9 ip- i aan S ge- ir >,50 mg ie ex- ïing-r 5f oort >en ie in- it wel ;ober leert hem an de 31 al- digd- e ver- zeld dvie- 1de eror- v van BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen en Kennisgenomen. Toestemming hiervoor wordt verleend, 1. Aangezien uit de rekening blijkt, dat meer dan .0,2 per leerling is besteed, wordt zij goedgekeurd. Bedoelde machtiging wordt verleend, 5 AU. S~cff Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezichtno 109, 120, 124, 12.3 en 100, wordt besloten de aan vragen nos.1/1512, 1/1518, l/l519, 1/1521 en 1/1504 in te willigen. Besloten wordt alsnog de ontheffing te verleenen. s Ji Lc Besloten wordt het perceel onder de gewone voorwaar- Ay den in koop aan te bieden voor den prijs van ƒ.2,75 X per M2. x V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 582