NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST 193 8 VAN2 e p t era bar DatieBruynen H. J ..Oasillewetiio.ude.rs 1 1.02. ïyp:T.v.d.W. Tegenwoordig de Heeren Mr.w.A.J.Visser,Burgemeester. Secretaris 2 0. A.T.Bst enburg.» Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 584