V» s M in de nn ge it in in van .and- ïe ten BESLISSING Afdeeling j A I Aanmerkingen en No. Besloten wordt aan den Minister te berichten, dat de financieele gevolgen worden aanvaard. ran het .kslaan- i ge- rordt zal Besloten wordt den prijs op ƒ.2,50 per M2 te bepalen. V >i5)" t be- 1938, omite ten in egee- ngin in Ie te kosten •en te n ester jaar ng in. k van grond tsohe- dat de bouw- leend wordt e gaan t af- e van van de htsche- Aldus wordt besloten. De begrooting van het Soester natuurbad voor 19p9 wordt tct een bedrag van /.1ö.071,50 aan inkomsten en uitgaven goedgekeurd. Besloten wordt het hiernevens gevoegde concept-schrij- V jhi i ven te verzenden. tbrei- ing ver- voor ten op enlijke

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 588