NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN27 ..S.e.ptempei193 Tegenwoordig de Heeren Visser., ...Burg.em.eeSt. er h.A.deBrujjnen.H.J. uas.il le Wethouders Secretaris d Cr A.*.Bst.e jlb,U..Ig. Bevat volgnummers 1.1.2.5t/m 1.1.4.6 Uitgevoerd j Afd. 1Afd. IIAfd. III.L. TypvclW Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, i Q_ III1 II

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 594