fa i/ yY BESLISSING ien J jroo- hera tref- it- ret voor- Lllen ente ren te van 5 ver geld Wie- De vergadering gaat volledig accoord met het aan vragen van een crediet als door den Burgemeester noodig geoordeeld zal worden. Aldus wordt besloten. Gelet op het advies van Bouw- en nos.117 en 122, wordt besloten de 1/1516 en 1/1520 in te willigen. Woningt oe z i cht aanvragen nos. Afdeeling en No. Aanmerkingen 3-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 602