NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VANSep temper193u..„ Tegenwoordig de Heeren ..Mr.»ï.*it»J.».Vxa.Sjer..,'our^Qmees-t^r- Jj.» A»de—Br jithoudar-a» Secretaris-k»...-u.t.fe.u.b.UXi Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummer/'11.47-t*TO_ Uitgevoerd Afd. IAfd. IIAfd. IIIAfd. IV ...Z

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 604