1 Kalf. ''fhf. b' BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Het College ican zich hiermede vereenden en besluit den Raad voor te stellen het benoodit.de crediet te verleenen. i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 606