ft NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN2.Q. September1938. i).A.de Bxuij.nen.Gas.ille.W.e.t.h.o.ad,e.rs.« t/m 1.1.5.7. Afd. IV,/Jd.. Typ1' .v .d.W Tegenwoordig de Heeren Mx J V i sse1jBli.IgSIIlSQS.'t eX Secretaris .•.G.».A.«.Bat enb.u.x.&« Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, Bevat volgnummers .1.1.4.8. Uitgevoerd Afd. I Afd. II Afd. III

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 608