BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen en No. choolbor- kt. peelplein. aar 1937 Aangezien dit verslag geen aanleiding geeft tot bij zondere opmerkingen of opdrachten, nisgeving aangenomen. ;ordt het voor ken-; V •V U- 93 7- ting. de rein- nog steeöj plaats met| e scherpe eterd kan de school-] durende 5 de ouders! an meisjes: eëindigd ing van de de o.l» jaar 1937'| igd op: nog altij| op de in I wederom I 1938 in akken ale ver end amp) als dat ir nd. -- terzakel an den lej| de over- Besloten 'I:ordt den Air.v.^em. werken op te dra trent de punten le t/m 3e een onderzoek in te en daaromtrent rapport uit te drengen. -^an punten zal nadere aandacht morden desteed. gen om stellen de overige U V Omtrent de punten le t/m 5e 2al ^eil ^ir.v.dem.werken worden opgedragen advies uit te drenken. Aan punt 5 2a?- nadere aandacht morden besteed. i'ot betaling wordt besloten. ven inzake;] op den aange- rnt. besloten wordt den Raad voor te stellen niet in te gaan \J> op het aanbod van bedoeld bestuur om hare hokken, voorj opname van op den openbaren weg aangetroffen dieren, ter beschikking te stellen van de 0emeente, aangezien in de gebouwen van Uem.werken voor bedoelde opname vol doende ,ele,;enheid bestaat. 3.b.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 60