3 f BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen en le con- igsten 1957 >pe- ifd ;eld, .ken, isten reden ;oed- l laarre- ite )00,= Kennisgenomen Aan P.ü.van Zutphen zal worden medegedeeld, dat het College hem voor den duur van maximum twee maanden met mogelijke wederzijdsche opzegging per week, belas met de administratieve werkzaamheden verbonden aandt distributle van goedkoope levensmiddelen enz. tegen een belooning berekend naar zijn steunuitkeering 20$ van dit steunbedrag. Van de aanbieding zal geen gebruik worden gemaakt. ren ilos- ■ng tgste irin- i.l. Aan den Gemeente-secretaris wordt machtiging ver leend het cyclostyleeren van 40 exemplaren van de gemeentebegrooting voor het dienstjaar 1959 op te dragen aan de Type- en Copieerinrichting "Wittich' te Voorburg voor een bedrag van ƒ.105,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 612