NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 193 .3 Tegenwoordig de Heeren burgemeester-. Afwezig Afd. II: Afd. IV: Afd. Secretaris Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 614