Volg- num- I Afzender of voorsteller Datum Korte i n n o u mer 98 99 Led.Heide Ly te Arnhem 0 s s c hal kA1 dam 100 -ïir.Gem» werken doet de eindafrekening toekomen inzake I verrichte werkzaamheden. vraagt toeste....iin0 om gedurende korten tijd, na de "blijde gebeurtenis in de Vorstelijke 1'amilie op een geueenteter- i rein een feestpark te mogen organisee ren. kout ter vergadering ter toelichting van de ontworpen plannen inzake verbouw van het raadhuis. De verschillende plannen orden aan een bespreking onderworpen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 61