BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen steun- igen n voor en en. de ver- or "b ovea- cliten. tig en arten O,: ffing te et inac laire v: naken n.an aen Secretaris wordt bovenbedoelde machti^in^ verleend. e verzoe- i van de oelet op het advies van 3ouw- en Woningtoezicht dd. 4 Cctober 1938 nos.121, 166, 125H'i eu °7 wordt besloten de aar* vragen nos»2/4ö3» 1/1522 en 2/3I0 in te willigen en de aanvrage nos. l/lOGl en 2/402 te weigeren. ojtk. - i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 620