NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST 193 6 VANIJQ.ctobe r b... A 6e... J.as.i.l.l.e.,>.»..e..tiio.ud.e.ri Afd. Tegenwoordig de Heeren ..Mj..«.W V.i.SSeï..,i3.U..Zg.e.m.e.e.s.t.e.X Secretaris .ci..«.U .•.A.«ij,a.t..e.H.b..U..Ig. Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd Afd. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 628