n inzage e korten in de eenteter- ganisee chting var rb ou1?. van plannen morgen. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen besloten voorat met bedoelde eindafrekening accoord te gaan. On ^it verdoek wordt afwijzend beschikt. Na verkregen toelichting, besluit het Gollege zich nader omtrent de Plannen te beraden. N oJJ- V aXi

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 62