Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte inhoud 120} 1204 1205 1206 1207 E.J.ten Raa Kerk-j- straat Soest. Eerste Hulp bij OnA gelukken afd.Soest. J(leerling, kamp weg 60, Soest. II.A.Vos, Koningin-f nelaan 125, Soest. Bestuur der Stich ting Engendaal- school ^rondsche net ter plaatse, alsmede die van het aanbrengen van een licht punt verzoekt bij herhaling verbetering van den verbindingsweg Kerkstraat-Toren straat pe Directeur van Gemeentewerken hieromtrent rapport uit bij schrijven dd. 10 Oct.1958, no.1357. brengt vraagt evenals de afd.Soesterberg, gratis over een schoollokaal te mogen beschikken, daar de thans te betalen zaalhuur zeer bezwaarlik is. >eklaagt zich over den onhoudbaren ;oestand van den Kampweg, ie Directeur van Gemeentewerken brengt lieroratrent rapport uit bij schrijven ld. 10 0ct.193ö, no.1214. verzoekt een houten schutting, lang 17 II. en hoog 2 M. te mogen plaatsen bij perceel Nieuveweg 41. De Directeur van Gemeentewerken brengt terzake gunstig advies uit. verzoekt een bedrag van ƒ.100,85 be schikbaar te stellen voor de aanschaf fing van natuurkundige instrumenten ten behoeve van de U.L.Üschool Aan a de ve Aan h ging i voor van hi baar kaal 1 van ei afwijzi Adress ring c jaar i De ver den Di Beslot te ste

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 637