Volg- num- i Afzender of voorsteller mer Datu m 1223 1224 Af d. 'J inanciën J. ,/.v.Ledden e.a, Soest Korte inhoud adviseert de rente van debet-saldi door de woningbouw-vereenigingen en -Stich tingen verschuldigd over het 3e kwartaal 1933 te "bepalen op 2>s verzoeken aanbrenging van straatverlicb'l ting langs de Jerdinand Hucyklaan, ge legen tusschen Birkstraat en van LennejH laan» Je Bir.v.Gem.werken verzoekt hem te machtigen aan.de r.ü.S.ï. opdracht te geven ter plaatse een lichtpunt te doen aanbrengen, waarvan de kosten niet rneerj dan f.20.zullen bedragen. Aldus gevoer Beslot de P.U punt t dan f af /o.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 649