NOTULEN jÜD BURGEMEESTER EM WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST 25...Januari. VAN P.A.de Bruijn en H^Gasnie^Tre-Bicwiera, 101 112. Afd. Tegenwoordig de Heeren "r.rAJVisserT?ur ge^ees ter Secretaris ?.«.v..«.Gx.!3ö.15. Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 64