7- ldi door -Stioh- kwartaa. J tveriicb- an, ge- ti He nnej 4 ox te 3iit t e te doei. Let neer BESLISSING Aldus wordt besloten. Het ontwerp-besiuithiernevens gevoegd, wordt vastgesteld. besloten wordt den nirv.tieia.werken te machtigen aan de P.U.i.H. opdracht te geven ter plaatse een licht punt te doen aanbrengen, waarvan de Kosten niet neer dan f.20.-- nullen bedragen. Afdeeling en No. Aanmerkingen //3 V $x(i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 650