NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN iB-October-- ae s iuuiidda0 s Secretaris J.».G.»«d'».Ba.t6Ilbur., 193 8 Tegenwoordig de Heeren burgemeester. Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers X.2Ü.5 t/m Uitgevoerd Afd. IV: Afd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 652