Volg- num- Afzender of voorsteller mer 1229 Best. Ver .Soestdijic I23B dir.Gem.werken Datum Korte inhoud deelt naar aanleiding van het schrijven da.24 3ept.'3Ö mede, dat het bestuur tot dusverre geen klacnten inzage den speeltuin nebben bereikt en dat het gaarne de namen van de personen, die klachten hebben ingediend, zou weten. biedt ter behandeling aan een verzoek 01a bouwvergunningvergezeld van de noo- dige teekeningen en adviezen. Beslot' inspec agent bestuu: (Keyer hooren uit te Gelet 18 Oct' 1/1?17

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 655