tA V BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen cnri j vei. stuur ne den het die vseten. ersoek n de noo- Besloten wordt deze aangelegenheid in handen van den Inspecteur van Politie te stellen met het versoek den agent van politie-rechercheur meyer op te dragen het "bestuur overeenkomstig aijn verzoek (...eyer benend gemaante beswaren in hooren, en van een en ander aan het uit te brengen. omtrent de aan he te lichten en te College rapport m Gelet op het advies van Bouw- en oningtoezicnt da. 18 October 193Ö no.118, wordt besloten de aanvrage no I/1517 aan te houden. 1/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 656