BESLISSING Afdeeling A J Aanmerkinqen en No. Je besluiten hiernevens onder a, c, a en e geformuleerjd worden genoden en vastgesteld onder riadrukkelijK voor behoud, dat door den Haad de noodige creaieten worden toegestaan en door hooge instanties worden goedgekeurd;.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 660