l Volg- j num- Afzender of voorsteller j Datum mer i 1239 v.d.Xugt,voorz. personeel Ifed.Herv Z o ndag s s chol e n 3 oes 1240 Jv •Ameromnamens net iled.Bi jbelgenof>t- schap afd.Baarn e. o. 1241 {Technisch Ambtenaaï b/h Gasbedrijf 1242 ïo.niandant Vrijw. Brandweer, Soest 1243 nsp.v/d Volksgezond- .eid te de Bilt 1244 D.van ^rkel, Soest Korte inhoud verzueks vergunning tot het houden der jaarlijksche collecte voor het Gerst- feest dier scholen, zulks aan de huizen der ingezetenen. Se Inspecteur van politie adviseert tot inwilliging va^ het verzoek. verzoekt toestemming tot het houden een® huiscollecte op 1 en 2 november a.s. t/ts van dit Genootschap. -»e Inspecteur van politie heeft tegen inwilliging van het verzoek geen bszwaai verzoekt aan J.H.-atthesius in verband met zijn ongepast optreden straf op te leggen. geeft in overweging van de N.V.Arnhem- sche Waterleiding-1'aatschappij prijsopgc ve te vragen voor het plaatsen van 3 brandnranen, en wel in de Vredehof straat, hoek hoorderweg, in den Schoutenkampwe0 Oo het 'v hoen üuntweg en in de Soesterbergsche- straat hoek Heiaewe„. Voorts wordt ge Op het -v Besioter; stige sc betr oi-cke Juni 193 1 Aldus WO adviseerd prijsopgave te vragen voor ver plaatsing van brandkraaa no.51» liggende in de Suesterbergschestraateven voor Over heide, naar ^e Soes ter bergsches tra-, t hoek Vondellaan. adviseert den Baad voor te stellen per ceel Birkstraat 20 onbewoonbaar te ver- molaren. deelt mede, dat de toegestane collecte, welke zou worden gehouden op den len Vrijdag en uater in uctober 193^, t/b van het Blindentehuis 11 Sonneheerdt" te Hilversum, wegens de weer soms tand ighedeaj niet kon worden gehouden. Verzocht wordt deze collecte alsnog te mogen houden op 2o en 29 2ctober a.s. Se Inspecteur van politie adviseert tot inwilliging van het verzoek. Besioten straat 2 Aa nge z i e 1 dat in h heeft pl het aeei gedeelte collecte 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 663