L ÏIuTHi I yufS- il V JU. v BESLISSING Afdeeling i A i Aanmerkingen en No. i sn der irst- huiaen rt tot en eenei s tyA eg en bekaai No and ap te ïhem- j sopga i 3 'stru: t, iche- Oo het verzoek wordt gunstig beschikt, V- Op het verzoek wordt ^unstig beschikt. besloten wordt J.H.„,JathesIus te straffen .net een ern- stige schriftelijke berisping. Aangenomen wordt dat de betrokkene reeds is gehoord (zie zijn schrijven van 16 yy2^\ Juni 1938). Aldus wordt besloten. or ver ggende voor stra: per- ver- ecte 2n t/b te jhedeaj te sI tot Sesroten wordt den Aaad voor te stellen perceer Birk- straat 2^ onbewoonbaar te verrlaren. t> Jj' v p-\ Aangezien uit een nader onderzoea is Komen vast te staah dat in het deel der gemeente Soest (ZuiaJ de collecte heeft plaats gevonden' op 7 en 8 üct.j.1. doch niet in het deer der gemeente SoestdijK, wordt voor dit laatste i (jji. gedeelte alsnog toe stemming verleend tot het houden der collecte op 26 en 29 Oct.a.s.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 664