Volg num mer i Afzender of voorsteller Datu m 1245 Je Voorzitter Korte inhoud vestigt ae aandacht van het college op he t feit, dat "bij besluit van den haad van 26 September 1935 iri handen van de commissie voor de strafverordeningen war; I gesteld voor onderzoek een voorstel van eenige leden van den Kaad da.4 September 1935 wijziging van art.15 van het re glement van orde en dat hierover door deze commissie nog geen verslag aan den raad is uitgebracht. Bovendien is thans nog een voorstel tot wijziging van het reglement aanhangig gemaaktOom deze wijziging ware in handen te stellen van ae commissie voor de otrafverordeningen eer onderzoek. met inta ArU. de aand£ vestigei van het ver slag heer ^nc Bovendit c ommiss: andere x de inge; bracht geven.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 665