Se op Ka ad. m de sen wel 5l van jtember het re> Loor m den thans 1 het Leze ïn van ïingen BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen .et intrekking van het "besluit van het üullega dd« <<PkrLt. wordt besloten den raad voor te stellen de aandacht van deze commissie op het bovenstaande te vestigen en de commissie te verzoeken het resultaat van net alsnog gehouden onderzoen tezamen met het verslag omtrent het onderzoek van het voorstel van defr heer lindenaijk e.a. aan den raau mede te deelen. Bovendien wordt besloten den raad voor te stellen de commissie te machtigen ook verslag te doen omtrent andere wijzigingen van het reglement van orde dan bij de ingezonden voorstellen tot uitdrukking zijn ge bracht, indien haar onderzoek daartoe aanleiding rnoch geven. l*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 666