T ff Vrfi- V er op- van het en op ti oor de BESLISSING Afdeeling i en No. Aldus wordt "besloten, Aanmerkingen Lar ing rg.ero- r echt nemen. celij k- .n eeni- rden gezia- Adressant zal worden medegedeeld, dat uit den aard der [p llzaak geen bezwaar bestaat tegen het gebruiken als uitweg I van de betreffende strook gronde. Het inmiddels ontwor- jpen schrijven wordt goedgekeurd en zal aan adressant worden doorgezonden. Cp het verzoek wordt gunstig beschikt. ta^t /2/./<5-±> li jkens ij t- gelever oor- 3.en -effen goede ;en 77 eerina •enz e na onder-i1 ont- v. port 1259- en in sijn ieelt je te- Aan het hoofa der openbare U.n.O.school zal worden meae+ gedeerd, dat voor voldoening van de betreffende kos- ten ad f .10.de gemeente zich voorshands niet aanspraf zelijk Kan stellen. Verzocht zal worden omstandig mede te deelen waarom geen remeaing is gehouden met den in- j houd van net schrijven van 3.en .7. dd.15 februari 1937» le afa.no.5Ö3/1571* Adressant zal worden medegedeeld, dat zich terzake zal dienen te wenden tot den Rijkswaterstaat en dat van gemeentewege geen termen aanwezig worden geacht in den huiditoen toestand verbeteringen aan te brengen, aange zien de betreffende stroom gronds in nanden van parti culieren is. Adressant zal middels zijn g worden medegedeeld, ;etrof fen. dat voorzieningen U7 V in-| 1? V 3ie en ;e wil)- 'r he^ i.wer-i bij Besloten wordt op het onderhavige verzoem niet in te gaan. Adressante zal in overwegin^ worden gegeven het voorterreixizelf te verlichten op tijdstippen wanneer zulms noodig is. -h» fc» -t Ji- tr«A 4 M 4- r P S li I 10 •f- t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 672