Volg num mer 1*59 12ÓC ->ir .ure.;:, r,erheen Afzender of voorsteller Datu m Korte inhoud 1-aa t s ciiHu lob e t o o nj te Soest biedt den daad ter goedkeuring aan een ian <len vsijzi^ing van de begrooting van inkomst dl011 ë'e(iaa en uitgaven van het ......atschappelijk Hulj betoon voor het dienstjaar 1938 va zoek het door de gemeente Soest aan het maatschappelijk Hulpbetoon verleende subsidie te willen verhoogen met f.20,050.-- en te brengen op f.lui.335. biedt ter goedkeuring aan een verzoek om bouwvergunning vergezeld van ue noo- dige teekeningen en adviezen. Gelet op 2b Getob no .2/484 1 i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 673