.an een inkomst .ijk Hulj - met ve: aan het :ende 01.335. rzoek ct e n 0 0 - BESLISSING kan den Kaad aal een daartoe strekkend voorstel ^or en gedaan. u-elet op liet advies van nouvi- en loniagtoezicht da, 2ó Gctoher 1938 no,12ó wordt "besloten de aanvrage no.k;/484 in te willigen. Aldeeling en No. Aanmerkingen L7 a-jk

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 674