NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN2Ö.. .C.c.t.übe.r.193 8 Tegenwoordig de Heeren Secretaris Afwezig Accoord De Burgemeester, jf De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers2,2.6.1t/m12-7.8. Uitgevoerd Afd. I Afd. II Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 676